หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รอ ...
2023-11-17 15:08:46
โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ ๘ กรกฎาคม ...
2023-07-15 11:33:59
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบทะเบียนและประมวลผล (Reg)
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบทะเบียนและประมวลผล (Reg)www.reg.ssru.ac.thhttps://reg.ssru.ac.th/การใช้งานเ ...
2023-07-15 11:32:39
ตารางเวลาเปิดให้บริการ One Stop Service
ตารางเวลาเปิดให้บริการ One Stop Serviceประจำปีการศึกษา 2566วันจันทร์ - วันศุกร์     ร ...
2023-07-15 11:31:18
นักศึกษาสามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินได้ด้วยนะคะ
นักศึกษาสามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินได้ด้วยนะคะการผ่อนชำระผ่านธนาคารด้วยบัตรเครดิตบัตรเครดิตธนาค ...
2023-07-15 11:29:45
เปิดตัว application SSRU Smart สำหรับ Android และ iOS
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดตัว application SSRU Smart สำหรับ Android และ &nb ...
2023-07-15 11:28:11
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566ชำระได้ตั้งแต่วันนี้ ++ จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566ปร ...
2023-07-15 11:26:46
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Medical University)
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Medical Universit ...
2023-07-15 11:24:46
⏲️กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เ ...
2023-07-15 11:23:32
บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบปร ...
2023-07-15 11:22:07
ข่าวย้อนหลัง