หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

Club of One พุทธธรรมเชิงประสบการณ์ หัวข้อ เข้าใจวงจรสังสารวัฏภายในใจตน (กิเลส-กรรม-วิบาก)
Club of One พุทธธรรมเชิงประสบการณ์ หัวข้อ เข้าใจวงจรสังสารวัฏภายในใจตน  (กิเลส-กรรม-วิบาก)เรียน ...
2023-03-15 10:08:54
ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๕ มหาว ...
2023-03-15 10:06:06
๑๔ กุมภาพันธ์ วันมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๑๔ กุมภาพันธ์ วันมหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันแห่งความรักแล้ว ยังถื ...
2023-02-15 11:03:26
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
๑๖๒ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ฯสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรา ...
2022-11-03 13:33:10
ข่าวย้อนหลัง